Image
Image

Muotokuvaus


PORTRAITS


Yhteys luonnon eri elementteihin muovaa kuvaushetken. Maailma ympärillä unohtuu ja uusi ulottuvuus syntyy - ikuinen hetki, joka kuuluu vain sinulle. Rentous ja läsnäolo on mottojani muotokuvaajana ja olen saanut kiitosta voimauttavasta, helposta ja aidosta kuvauskokemuksesta. Minulle on tärkeää, että kuvaus on kiireetön ja mukava kokemus kaikille läsnäolijoille.

The connection to different elements of nature typically molds the photo. The world around disappears and a new dimension is born - a moment that belongs only to you. Being present with a laidback attitude are my strengths when photographing people and I've often recieved thanks for an empowering and easy experience. For me it's important that the photo shoot is a leisured and comfortable experience to all involved.Muotokuvaus

PORTRAITS

Yhteys luonnon eri elementteihin muovaa kuvaushetken. Maailma ympärillä unohtuu ja uusi ulottuvuus syntyy - ikuinen hetki, joka kuuluu vain sinulle. Rentous ja läsnäolo on mottojani muotokuvaajana ja olen saanut kiitosta voimauttavasta, helposta ja aidosta kuvauskokemuksesta. Minulle on tärkeää, että kuvaus on kiireetön ja mukava kokemus kaikille läsnäolijoille.

The connection to different elements of nature typically molds the photo. The world around disappears and a new dimension is born - a moment that belongs only to you. Being present with a laidback attitude are my strengths when photographing people and I've often recieved thanks for an empowering and easy experience. For me it's important that the photo shoot is a leisured and comfortable experience to all involved.